Platformer 2D, Godot game engine

Pogledajte ovaj demo “Platformer 2D” igre u internetskom pregledniku iz niza probnih projekata Godot urđivača računalnih igara.

Ovaj demo projekt izvezen pomoću Godot game engine predloška za pokretanje i izvođenje u internetskim preglednicima.

Godot game engine je besplatni uređivač računalnih igra i aplikacija koje se mogu pokrenuti i izvoditi na večini modernih operativnih sustava (Windows, macOS, linux) i uređaja (mobilni, smartphone, pamentni telefoni, stolna računala)