Platformer 2D, Godot engine demo

Pogledajte demo “Platformer 2D” igre u internetskom pregledniku.
Izvezena pomoću Godo game engine predloška za pokretanje i izvođenje u internetskim preglednicima.

Godo game engine je besplatni uređivač računalnih igra i aplikacija koje se mogu pokrenuti i izvoditi na večini modernih operativnih sustava (Windows, macOS, linux) i uređaja (mobilni, smartphone, pamentni telefoni, stolna računala)