Platformer 2D, Godot engine demo

Pogledajte demo “Platformer 2D” igre u internetskom pregledniku.
Izvezena pomoću Godo game engine predloška za pokretanje i izvođenje u internetskim preglednicima.

Godo game engine je besplatni uređivač računalnih igra i aplikacija koje se mogu pokrenuti i izvoditi na večini modernih operativnih sustava (Windows, macOS, linux) i uređaja (mobilni, smartphone, pamentni telefoni, stolna računala)

Skenirani, skice, crteži, kolaž pano-02

Zadnja runda pregleda radova iz prve polovine ’90. (i ranije). Ima li itko predlog koji segment bi ste voljeli vidjeti obrađen u većoj rezoluciji i kvaliteti.

Od većine “kolektorskih” predmeta zapravo još samo imam ove stare originalne crteže. Trenutno uz prepune ormare hardwarea. Časopisi, audio kazete i neki neispravni stari kompjuteri (C64, MSX2) su odavno na otpadu.. .