AppsForce demo

Poziv na slobodnu oglednu kušnju “AppsForce” beta inačice

Vedro rješenje za “oblak”

Želim kušati

Potrebna je prijava, putem jednog od ponuđenih prividnih identiteta sa pripadajućim korisničkim podatcima:

  • korisničko ime “DKorisnik“, zaporka “1hA1kI1!rA1j/1o1/v1o!“;
  • korisničko ime “DGost“, zaporka “H!aK!i2R!aJ!8O!8V!2O!“.

Opširnije o prividnim identitetima

Na ovoj inačici AppsForcea postoje dva ogledna korisnička računa za korisnika i gosta.

Poradi jednostavnosti nazvani su prividnim osobnim imenima “Korisnik” i “Gost”, te oba pripadaju prividnoj obitelji sa prezimenom “AFDemo”.

Administratorski računi postoje unutar pojedine aplikacije.

Upute i savjeti

Za početak korištenja potrebno je odabrati jedan od oglednih prividnih identiteta i prijaviti se u sustav.

Pri prvoj prijavi u internetskom pregledniku otvorite poveznicu prijave u novoj stranici preglednika radi olakšanog unosa podataka u obrazac za prijavu.

Preporučamo “kopiraj” te “zalijepi” odgovarajućih podataka u pripadajuća polja obrazca prijave.

Potvrdite da želite pohraniti podatke za prijavu ako vam je ponuđeno, zbog jednostavnosti pri opetovanim prijavama.

“Želim potpunu moć”

mojAppsForce

Za Vas koji ste željni većih ovlasti nad sustavom i namjenskim programima unutar AppsForce sustava postoji puna ogledna inačica.

Zatražite pristup putem elektroničke pošte.

Uputite poruku na adresu “edirak@appsforce.co.uk”, sa naslovom “Zahtjev za potpuni ogledni AppsForce pristup”.