“Šibenik blends”

Šibenik, kasno poslin podne iliti pridveće. Pogled na stari grad, kanal i tvrđavu sa zapadne strane.
Sibenik, old town viewed from west end. Looking at canal, estuar, the fort and old town.
My favourite point of view all year long.

Sibenik blends by Edi Rak on 500px.com

Muzej, Šibenik, 2005 (dekonstrukcija)

U periodu 2005. godine i kasnije privremeno san sudjelova u “dekonstrukciji” inventara originalne gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” u famoznom plavom neboderu.
Zapravo, doslovno san vlastoručno rastavija i prenija 90% polica i ormara za knjige. I unija ih u gradski muzej za pre namjenu.

Kad smo završili sa knjižnicom, rastavili smo i cili muzej. Inventarski materijal iz muzeja je doniran za pre namjenu drugim organizacijama šibenske regije (otocima).

Ovo su najbolje fotografije iz muzeja. Ako nađem i koju iz stare gradske knjižnice naći če te ih ode.