Sažeto, naširoko 01. [Se01. E.S.L. vlog]

Povezani članci na ovom blogu:

Muzika u videu:

Galactic 123, uvodno igranje

Prikazani elementi igranja i upravljanja:

  • Razmjena internetskog prometa i sakupljanje bodova za sudjelovanje
  • Istraživanje i igranje u 3D, sakupljanje minerala i resursa, suradnja i razgovor sa likovima u postajama, borba sa računalno upravljanim neprijateljima (bijeg)
  • Borba u svemiru (2D), PvP
  • Borba na površini planeta (2D), protiv pirata
  • Putovanje galaksiom i istraživanje planeta (2D)
  • Sakupljanje/rudarenje resursa(2D)
  • Trgovina i razmjena na postajama, razmjena valuta, nadogradnja opreme